< Geri

FİNTEK KURULUŞLARINI İLGİLENDİREN YASAL DÜZENLEMELER


2013

Kanun Yayımı

6493 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle ödeme hizmetinin tanımı ve kapsamı belirlenerek, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile ödeme sistem işleticilerinin rol ve sorumluluk tanımı yapıldı.

2014

Yönetmelik ve Tebliğ Yayımı

BDDK tarafından yayınlanan 'Yönetmelik ve Tebliğ' ile ödeme ve elektronik para hizmetlerinin sunulmasına dair uyum süreci ve takvim işlemeye başladı.

2015

Lisans Başvuruları ve Dernekleşme

Ödeme ve elektronik para şirketleri faaliyet izni yani lisans almak üzere BDDK'ya başvuru yapmaya başladılar. Bu yıl 40'tan fazla firma başvuruda bulundu. Aynı yıl Ödeme ve Elektronik Para Derneği kuruldu.

2016

MASAK Mevzuatı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları yükümlüler arasına alındı. 5 sıra no.lu tebliğde yapılan düzenleme ile müşteri tanı ilkeleri, anonim müşteri tanı kısıtları vb. düzenlemeler yapıldı.

2017

GİB ve BSMV

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 91 seri no.lu Gider Vergileri Genel Tebliği'nde yapılan düzenleme ile ödeme ve elektronik para kuruluşları Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ne (BSMV) tabi oldu.

2018

FinTek Arama Konferansı

TCMB koordinasyonunda finansal teknoloji gündemiyle "Finansal Teknoloji Arama Konferansı" yapıldı. BDDK, Hazine ve Maliyet Bakanlığı, MASAK, SPK, GİB, MKK, EGM, BİST, BTK, KKB, RK, SBGM, TKB, TSPB, Ticaret Bakanlığı gibi katılımcılarla 11.Kalkınma Planı'na katkı sağlandı.

2019

Açık Bankacılık, TCMB Devri, TÖDEB, SoftPOS

6493 sayılı Kanun'da yapılan düzenleme ile açık bankacılık mevzuatı kazanıldı. Görev ve yetkiler BDDK'dan TCMB'ye devredildi. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) kuruldu. "Paya Dayalı Kitle Fonlaması Kanunu" yayınlandı ve ödeme hizmetleri dışında yeni bir fintek mevzuatı yayınlandı. GİB tarafından softPOS ya da mobilPOS için Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (GMÖEBYS) 507 no.lu VUK Genel Tebliği yayınlandı. 11.Kalkınma Belgesinde fintek ekosisteminin desteklenmesine dair adımlar atıldı.

2020

BKM, TR Karekod

TCMB, Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) hakim ortak olarak hissedar oldu. TCMB tarafından "Ödeme Hizmetlerinde TR Karekod'un Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik" yayınlandı. Bankalar tarafından üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarına dair düzenleme devreye girdi. TÖDEB faaliyetlerine başladı.

2021

FAST, Kripto Varlık, IBAN, MASAK ve Uzaktan Müşteri Edinimi

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi devreye alındı. Kripto varlıkların ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve e-para ihracında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması ile ödeme ve e-para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım-satım hizmeti sunan platformlara hizmet sunması engellendi. TCMB tarafından lisanslı kuruluşlara IBAN oluşturma yetkisi verildi ve FAST entegrasyonu mümkün kılındı. MASAK tarafından ödeme ve e-para kuruluşları "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı" kapsamına alındı. MASAK tarafından 5 no.lu tebliğde yapılan düzenleme ile müşterinin tanınması ilkesi kapsamında basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek limitler yükseltildi. Ayrıca MASAK ve BDDK tarafından yürürlüğe giren düzenleme ile bankaların uzaktan müşteri edinmesinin önü açıldı.

2021 Aralık

6493 Yönetmelik ve Tebliğ, Dijital Bankacılık, Fintek Ekosistem Raporu

“Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ” yayınlandı. Böylece; ödeme hizmetleri için ikincil düzenleme yenilendi, görüntülü görüşme yöntemiyle kimlik doğrulamasına ve elektronik ortamda sözleşme kurulmasına izin verilmeye başlandı. Dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu” yayımlandı.


murat kibarogullari

Developed by Murat Kibarogullari

allmyweb.site